Aktivitetsområder

Vort primære arbejdsområde er ingeniørrådgivning og -projektering samt
byggeledelse ved af erhvervs- og boligbyggeri, såvel i forbindelse med nybyggeri som ved ombygninger og renoveringer.

På de ingeniørfaglige områder varetager vi konstruktioner, afløb, VVS- og elinstallationer samt ventilation.

Endvidere udfører vi projektering og byggeledelse vedrørende mindre anlægsarbejder.

Foruden ovennævnte foretager vi bygningseftersyn og tilstandsvurderinger samt yder rådgivning vedrørende drift og vedligeholdelse af bestående bygninger.

Gennemførte opgaver inden for de forskellige opgaveområder fremgår af reference listerne.

https://www.krkr.dk/wp-content/uploads/2016/06/9837584920-450x350.jpg